Povezave

Povezave do računovodskih strani, zakonov in drugih uporabnih informacij:

URL naslov

Opis

 AJPES

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

 ATVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev

 BS

Banka Slovenije

 FURS

Finančna uprava Republike Slovenije

 DAVKOPLAČEVALCI

Davkoplačevalci

 GZS Gospodarska zbornica Slovenije

 INETIS

Imenik zavezancev za DDV

 IUS – INFO

Izračun zamudnih obresti

 MF Ministrstvo za finance – predlogi zakonov

 OZS

Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije

 PISRS

Pravno informacijski sistem Republike Slovenije

 EC.EUROPA

Preverjanje tujih ID številk

 RAČUNOVODJA

Koristne informacije s področja računovodstva in davkov

 RS

Računsko sodišče Republike Slovenije

 KLASJE

Šifrant poklicev, klasifikacija izobrazbe

 UL Uradni list Republike Slovenije
 ZDSS Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije

 ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

 Zveza RFRS

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

 ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije